Информационни бюлетини и преса

Брошура на Joint Venture | Нашият работен процес

Съобщение за пресата на съвместното предприятие | май 2023

Интервюта по радиото на Joint Venture | април-май 2023

Първи бюлетин | юни 2021

Втори бюлетин | декември 2021

Трети бюлетин | юли 2022 г.

Четвърти бюлетин | февруари 2023 г.

Пети (последен) бюлетин | май 2023 г.