В Joint Venture работихме през последните месеци по два бизнес наръчника.

В първия ще намерите основните цели и изводи от първия интелектуален продукт. за Joint Venture – Дизайнът на адаптираната програма за инкубация. В него ще намерите:

 • Проектът и Партньори
 • Представяне
 • Обобщение IO1.1
 • Заключение IO1.1
 • Обобщение IO1.2
 • Заключение IO1.2
 • Следващи стъпки

Във втория Бизнес наръчник откриваме: Анализът на потребностите от обучение на изключени групи и НПО.

По този повод ви представяме:

 • Въведение в СЪВМЕСТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ проект
 • Въведение в инкубацията методология
 • Дейности за изграждане на група и екип работа
 • МОДУЛ 1: Въведение в гъвкавите методологии за проектиране на бизнес модели
 • МОДУЛ 2: Бизнес стратегия и маркетингов план
 • МОДУЛ 3: Търговски план
 • МОДУЛ 4: Комуникация
 • МОДУЛ 5: Финанси
 • ИНКУБАЦИОННА ПРОГРАМА ПРЕДЛОЖЕНИЕ