Инкубационната програма беше в основата на процеса на валидиране. Нейната основна цел беше да се подберат предприемачи, изложени на риск от социално изключване, и да се проведе обучение за валидиране на техните идеи за социално предприемачество въз основа на местните условия. Бяха избрани 9 предприемачи, които бяха подкрепени чрез обучение за определяне на структурата на техните бизнес идеи и придружени от обучители за различните етапи на разработване и тестване на бизнес плана.

Изтеглете различните модули за обучение!