В рамките на проекта Joint Venture е разработена нова методология за измерване на социалното въздействие на социалните предприятия. За тази цел беше извършен анализ на съществуващите методи за измерване и новата методология беше тествана с инкубирани социални предприятия, които участваха в програмата.

Получената методология за измерване на социалното въздействие включваше точни и ефективни показатели, представени в разбираем и лесен за използване формат в настоящия документ.