Buletine informative și presă

Broșură de Joint Venture | Procesele noastre de lucru

Comunicat de presă al Joint Venture | Mai 2023

Interviuri radiofonice ale Joint Venture | Aprilie-mai 2023

Primul buletin informativ | Iunie 2021

Al doilea buletin informativ | Decembrie 2021

Al treilea buletin informativ | Iulie 2022

Al patrulea buletin informativ | Februarie 2023

Al cincilea (ultimul) buletin informativ | Mai 2023