Proiectul Joint Venture a dezvoltat o nouă metodologie pentru a măsura impactul social al unei întreprinderi sociale. În acest scop, a fost efectuată o analiză a metodelor de măsurare existente, iar noua metodologie a fost testată cu întreprinderile sociale incubate care au participat la program.

Metodologia rezultată pentru măsurarea impactului social a inclus indicatori preciși și eficienți, prezentați într-un format ușor de înțeles și de utilizat în acest document.

The resulting methodology to measure social impact included accurate, effective indicators, presented in an easy-to-understand, easy-to-use format in this document.